Đội bơi mũ đỏ

CLB BƠI MŨ ĐỎ là một câu lạc bộ phi chính phủ, phi tôn giáo, phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên tinh thần yêu thích môn thể thao bơi lội, phù hợp thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam và phù hợp với tiêu chí của thể thao: FAIRPLAY. Thành viên trung tâm của CLB là CÁC CON. Tất cả các định hướng phát triển CLB đều hướng đến các con 1. Slogan của CLB: “NOTHING IS IMPOSSIBLE” 2. Tôn chỉ của CLB: Vượt qua chính mình - Better than Yesterday 3. Ý chí của các thành viên trong CLB: luôn rèn luyện ý chí ‘Kiên trì, Kiên trì và Kiên trì” 4. Mục tiêu của CLB là: “Bơi vì sức khỏe của chính mình” 5. Tinh thần của CLB: “Cho đi là còn mãi” 6. Trách nhiệm của thành viên CLB: “Lan toả niềm đam mê bơi lội”

THƯ VIỆN ẢNH