Đội bơi mũ đỏ

Với sứ mệnh tuyên truyền và phát triển phong trào bơi lội tại Việt Nam. Đội Bơi Mũ Đỏ đã ra đời nhằm kết nối các thành viên cũng như chia sẻ phong trào đến toàn thể mọi người tại Việt Nam.

THƯ VIỆN ẢNH