Đội bơi mũ đỏ

Với sứ mệnh tuyên truyền và phát triển phong trào bơi lội tại Việt Nam. Đội Bơi Mũ Đỏ đã ra đời nhằm kết nối các thành viên cũng như chia sẻ phong trào đến toàn thể mọi người tại Việt Nam.

Top 10 thành tích bơi

TUẦN

THÁNG

1.
Nguyễn Hà Thảo Phương
11440 m
2.
Nguyễn Lê Hồng Lam
7200 m
3.
Nguyễn Gia Bách
6800 m
4.
Nguyen Hoang
6480 m
5.
Nguyen Phuc Nguyên
5920 m
6.
Phan Trọng Hiếu
5200 m
7.
Vũ Trần Minh Hiếu
5000 m
8.
Vũ Vân Anh
4960 m
9.
Hoàng Dũng
4640 m
10.
Trần Bảo Duy
4560 m

NĂM

1.
Lê Minh Anh
139947 m
2.
Nguyễn Hà Thảo Phương
126750 m
3.
Nguyễn Gia Bách
119000 m
4.
Nguyễn Thành Trung
111240 m
5.
Tran nguyen Vu
107480 m
6.
Trần Phan Anh
107220 m
7.
Hoàng Ngọc Cao Minh
104280 m
8.
Hà Quốc Trân
100928 m
9.
Nguyễn Thành Đạt
99980 m
10.
Đồng gia Anh
99000 m